ĐIỆN THOẠI NOKIA 1010(101) - 2 SIM - MAIN LOẠI 1 - MÀN HÌNH LOẠI 1 - KHÔNG PHỤ KIỆN - KHÔNG BẢO HÀNH MÀN HÌNH

200,000

Chia sẻ: